Publicerat: 2023-02-17 08:53:38

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SHT Smart High-Tech AB: SHT minskar omsättning medan rörelseförlusten stiger - pekar på variationer av efterfrågan och leveranser

Teknikbolaget SHT Smart High-Tech redovisar minskande omsättning rejält under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 78,6 procent till 0,3 miljoner kronor (1,4). Bolaget menar att minskningen beror på variationer av efterfrågan och leveranser mellan kvartalen. Samtidigt mottar man 1,3 miljoner kronor i bidrag och ersättningar för forskning.

Rörelseresultatet blev -11,3 miljoner kronor (-2,1) efter att rörelsekostnader stigit till 13,3 miljoner (5,8)

- Smart High Tech förbereder av den anledningen verksamheten för större volymtillverkning under året. Uppbyggnaden av en produktionsanläggning i Kina är klar och tillverkning har kommit i gång. På grund av nedstängning av samhället som en följd av Covid-pandemin har säljarbetet i Kina blivit eftersatt, men är sedan tredje kvartalet i full gång, skriver bolaget.

Resultatet efter skatt blev -11,3 miljoner kronor (-1). Resultat per aktie hamnade på -0,73 kronor (-0,07).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,3 miljoner kronor (-4,6).

Likvida medel uppgår till strax under 28 miljoner kronor.


SHT, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,3 1,4 -78,6%
Rörelseresultat -11,3 -2,1
Nettoresultat -11,3 -1
Resultat per aktie, kronor -0,73 -0,07
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,3 -4,6

Läs mer om SHT Smart High-Tech AB