Publicerat: 2023-02-24 09:17:00

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SensoDetect AB: Sensodetect redovisar små räkenskapsförändringar - framtiden ser ljusare ut enligt vd

Medicinteknikbolaget Sensodetect redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -2,7 miljoner kronor (-2,4).

Resultatet före och efter skatt var också -2,7 miljoner kronor (-2,4).

Resultat per aktie var oförändrad på -0,03 kronor.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,4 miljoner kronor (-1,6).

Likvida medel uppgick till 1,2 miljoner kronor (2,5).

"Sensodetects framtid ser nu ännu ljusare ut. Vi har historiskt fokuserat endast på neuropsykiatrisk diagnostik riktat mot primärvården och psykiatrin med målsättningen att göra Sensodetect till en naturlig del av den moderna globala psykiatrin", skriver vd PA Hedin i rapporten.

Denna målsättning kvarstår fortsatt men i och med lanseringen av bolagets nya produktområde inom hälsa (Sensodetect Health) breddar man nu sin målgrupp "väsentligt och öppnar upp för helt nya kundgrupper".


Sensodetect, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,7 -2,4
Resultat före skatt -2,7 -2,4
Nettoresultat -2,7 -2,4
Resultat per aktie, kronor -0,03 -0,03
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,4 -1,6
Likvida medel 1,2 2,5 -52,0%

Läs mer om SensoDetect AB