Hem

Publicerat: 2023-02-27 09:21:51

Smart High Tech: Kraftig tillväxt i korten - Analyst Group

Med ett händelserikt år 2022 i ryggen där fokus framför allt har varit på att bearbeta den globala marknaden, fortsatt produktutveckling och att öka produktionskapaciteten, står nu SHT Smart High-Tech AB (”Smart High Tech” eller ”Bolaget”) inför en potentiellt kraftig tillväxtresa. I ljuset av flera framgångsrika operationella framsteg ser vi ordern inom Smart High Tech:s konsumentvertikal som extra spännande, där det totala ordervärdet estimeras till 8-12 MSEK under år 2023, vilket är i linje med vad vi tidigare prognostiserat för samtliga intäktsvertikaler, d.v.s. inklusive Bolagets intäkter från B2B. Således har vi därför i denna analysuppdatering reviderat upp försäljningsprognoserna, där vi estimerar att Smart High Tech når en nettoomsättning om ca 73,1 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 5,0x, samt en diskonteringsränta om 15 %, medför ett potentiellt nuvärde om 17,2 kr per aktie (13,4), i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om SHT Smart High-Tech AB