Publicerat: 2023-02-28 08:22:50

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Mindark PE Aktiebolag: Mindark satte omsättningsrekord

Gamingbolaget Mindark redovisar en rekordhög omsättning och ökad rörelsevinst under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 43,3 procent till 29,1 miljoner kronor (20,3).

"Den starka dollarkursen har varit fördelaktig för oss, men vi har också haft en ökning av aktiviteten inne i Entropia Universe på 7,2 procent", kommenterar vd Henrik Nel Jerkrot.

Rörelseresultatet blev 10,4 miljoner kronor (8,3), med en rörelsemarginal på 35,7 procent (40,9).

Resultatet före skatt var 12,8 miljoner kronor (6,7).

Resultatet efter skatt blev 8,3 miljoner kronor (4,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 5,1 miljoner kronor (7,0).

Likvida medel uppgick till 32,8 miljoner kronor (48,9).

"Sammantaget har fjärde kvartalet varit ett starkt kvartal för Mindark och till skillnad från flertalet av våra branschkollegor som har flaggat för svagare siffror har vi istället ökat både omsättning och ebit", säger Jerkrot.


Mindark, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 29,1 20,3 43,3%
Rörelseresultat 10,4 8,3 25,3%
Rörelsemarginal 35,7% 40,9%
Resultat före skatt 12,8 6,7 91,0%
Nettoresultat 8,3 4,5 84,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 5,1 7,0 -27,1%
Likvida medel 32,8 48,9 -32,9%
Utdelning per aktie, kronor 0

Läs mer om Mindark PE Aktiebolag