Publicerat: 2023-02-28 08:56:34

Syncro Group: Fortsatt förbättrad lönsamhet är högsta prioritet - Analyst Group

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q4-rapport vilken överträffade våra försäljningsprognoser. Dessutom uppvisade dotterbolagen operativ lönsamhet (EBITDA). Bevisade resultatförbättringar, i kombination med den förväntade effekten från genomförda kostnadsbesparingar, borde ge förutsättningar för att även Syncro Group som koncern ska kunna uppvisa en lönsam tillväxt under helåret 2023. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi vårt härledda värde per aktie om 1,6 kr (1,6) på 2023 års prognos i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Syncro Group AB