Publicerat: 2023-03-09 11:14:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SensoDetect AB: Sensodetect upptar konvertibellån på 4 miljoner kronor (uppdatering)

(Bolaget har bland annat uppdaterat vilka långivarna är)

Medicinteknikbolaget Sensodetect har tagit ett konvertibellån på 4 miljoner kronor från JEQ Capital, Exelity, Pensys och Tommy Ure, enligt ett pressmeddelande.

"Vi har under de senaste månaderna märkt en stor efterfrågan inom Sensodetect Diagnostics och Sensodetect Health. I vårt nya produktområde inom hälsa (Sensodetect Health) har vi påbörjat en dialog med ett betydelsefullt sjukhus i Saudiarabien och har en förhoppning att signera avtal inom närtid. Detta, i kombination med ett godkännande i Kina, kommer skapa en intressant plattform för framtida dialoger inom affärsområdena psykiatri och hälsa", kommenterar vd Per-Anders Hedin och fortsätter:

"Genom att säkerställa kassan för kommande 12 månaderna samt konvertera våra dialoger till avtal finns det möjlighet till stark tillväxt och positivt resultat för Sensodetect under 2023 och gå in i en tillväxtfas."

Lånet löper med en månadsränta på 1,5 procent och vidare utgår en uppläggningsavgift på 5 procent. Lånet förfaller till betalning den 15 november 2023.

Lånet kan återbetalas med nya aktier i Sensodetect. De nya eventuella aktierna kommer att emitteras till 80 procent av det volymviktade genomsnittspriset de senaste tolv dagarna före påkallandet. Högsta teckningskurs är 1 krona.

Läs mer om SensoDetect AB