Publicerat: 2023-03-14 08:27:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Tendo AB: Tendo spikar teckningskursen för TO 1

Medicinteknikbolaget Tendo har fastställt teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 till 6,75 kronor per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie i Tendo under nyttjandeperioden som pågår från och med den 16 mars till och med den 6 april.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner TO 1 tillförs bolaget 9,4 miljoner kronor före emissionskostnader. Vid fullt utnyttjande blir utspädningen cirka 18 procent. Teckningskursen är den lägsta som angivits i samband med noteringen.

Optionerna gavs ut i samband med företagets notering på Spotlight under förra året.

Sedermera Corporate Finance är rådgivare.

Läs mer om Tendo AB