Publicerat: 2023-03-28 11:32:58

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Upgrade Invest Nordic AB: Upgrade Invest Nordics styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i investmentbolaget Upgrade Invest Nordic kallas till årsstämma torsdagen den 27 april i Stockholm.

Valberedningen föreslår omval av den sittande styrelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier och konvertibler, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om Upgrade Invest Nordic AB