Publicerat: 2023-05-02 06:47:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om HODL SPAC Europe AB: Hodl Spac Europe redovisar som väntat små förändringar i resultatet

Spac-bolaget Hodl Spac Europe, som är aktuella med ett förvärv, redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Små resultatförändringar skedde i första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0). Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (-0,3). Resultat per aktie hamnade på -0,02 kronor (-0,04). Likvida medel uppgick till 27,9 miljoner kronor (29,3).

Hodl Spac Europe ingick den 24 mars avtal om förvärv av Windon, en koncern verksam inom utveckling, produktion och försäljning av solpaneler, montagematerial och växelriktare. Förvärvet godkändes vid extra bolagsstämma den 14 april och förväntas slutföras under det andra kvartalet, efter Spotlight Stock Markets godkännande. Köpeskillingen uppgår totalt till 46 miljoner kronor, varav 25 miljoner kronor betalas kontant.


Hodl Spac Europe, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Nettoresultat -0,1 -0,3
Resultat per aktie, kronor -0,02 -0,04
Likvida medel 27,9 29,3 -4,8%

Läs mer om HODL SPAC Europe AB