Hem

Publicerat: 2023-05-11 08:46:45

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SHT Smart High-Tech AB: SHT minskar omsättning och rörelseresultat

Teknikbolaget SHT Smart High-Tech redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk till 0,6 miljoner kronor (1,0).

"Omsättningsminskningen är en konsekvens av att mycket arbete har lagts ner på flytt till nya lokaler i Arendal på Hisingen, Göteborg. Därutöver har ny produktionsutrustning installerats som möjliggör väsentligt mycket högre kapacitet än tidigare", skriver bolaget.

Rörelseresultatet blev -8,1 miljoner kronor (-5,1).

Resultatet efter skatt blev -8 miljoner kronor (-5,0).

Resultat per aktie hamnade på -0,48 kronor (-0,37).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -7,7 miljoner kronor (-2,5).

Likvida medel uppgick till 18,8 miljoner kronor (38,9).

"Vi ser ett stadigt ökande intresse från marknaden som hittar till oss med förhoppning att våra
produkter kan lösa deras kylningsbehov. Flera av dessa är stora bolag som vi håller på att etablera kontakter med", skriver bolagets vd Lars Almhem.


SHT, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,6 1,0 -40,0%
Rörelseresultat -8,1 -5,1
Nettoresultat -8 -5,0
Resultat per aktie, kronor -0,48 -0,37
Kassaflöde från löpande verksamhet -7,7 -2,5
Likvida medel 18,8 38,9 -51,7%

Läs mer om SHT Smart High-Tech AB