Hem

Publicerat: 2023-05-16 08:26:21

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Syncro Group AB: Syncro Group ökar omsättning och minskar förlusten - omstruktureringar fullt kostnadsförda

Plattformsbolaget Syncro Group redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Under årets första kvartal gjorde vi viktiga framsteg i samtliga dotterbolag och kan visa
många lyckade synergier mellan våra bolag. ... Sammanfattningsvis ligger vi i linje med vår budget, vi går ur kvartalet med en kassa om cirka 12 miljoner kronor och vi följer vår plan mot att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag i år", kommenterar vd Ebbe Damm i rapporten.

Omsättningen steg 21,4 procent till 46,0 miljoner kronor (37,9).

Rörelseresultatet blev -13,4 miljoner kronor (-15,5).

Resultatet före och efter skatt var -14,7 miljoner kronor (-16,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,04 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 12,0 miljoner kronor (-3,0).

Likvida medel uppgick till 12,7 miljoner kronor (20,1).

"Alla våra dotterbolag håller sina respektive budgetar och den samlade förlusten under
kvartalet beror dels på säsongseffekter, dels på att några av de omstruktureringar som
gjordes under 2022 fortsatt belastade resultatet under första kvartalet 2023", noterar Ebbe Damm och tillägger att kostnaderna för omstruktureringarna nu är fullt kostnadsförda.


Syncro Group, Mkr Q1-2023 Q1-2022 Förändring
Nettoomsättning 46,0 37,9 21,4%
Rörelseresultat -13,4 -15,5
Resultat före skatt -14,7 -16,2
Nettoresultat -14,7 -16,2
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet 12,0 -3,0
Likvida medel 12,7 20,1 -36,8%

Läs mer om Syncro Group AB