Publicerat: 2023-05-17 09:14:20

SHT Smart High-Tech: Global produktlansering runt hörnet - Analyst Group

SHT Smart High-Tech AB (”Smart High Tech” eller ”Bolaget”) har inlett året intensivt genom bl.a. en utökad produktionskapacitet, breddad produktportfölj och ett ökat inflöde av nya testorders. Stort fokus allokeras nu till en global produkt-lanseringskampanj tillsammans med distributören Thermal Grizzly, där Bolagets konsumentprodukt, KryoSheet, lanseras i slutet av maj. Med hänsyn till en förväntad hög efterfrågan, samt att Bolaget har skapat rätt förutsättningar för att möta den starka efterfrågan, anser vi att det råder goda möjligheter för Bolaget att öka tillväxten under kommande kvartal. Analyst Group estimerar att Smart High Tech når en nettoomsättning om ca 73,1 MSEK år 2025, vilket med en tillämpad EV/S-multipel om 4,9x, samt en diskonteringsränta om 15 %, medför ett potentiellt nuvärde om 17,2 kr per aktie (17,2), i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om SHT Smart High-Tech AB