Publicerat: 2023-05-23 08:46:09

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Nattaro Labs AB: Nattaro Labs genomför riktad nyemission om 1,6 miljoner kronor

Bioteknikbolaget Nattaro Labs har genomfört en riktad nyemission på cirka 1,6 miljoner kronor i syfte att stärka bolagets rörelsekapital.

Bolaget har även tagit upp ett lån från Almi Företagspartner om cirka 1,2 miljoner kronor.

Teckningskursen i den riktade emissionen är 1 krona per aktie, vilket innebär en premie om 85 procent i förhållande till stängningskursen för aktien den 22 maj.

"Nytt rörelsekapital stärker bolaget och ger utrymme för fler försäljningsaktiviteter, men ytterligare kapital kommer sannolikt att behövas innan vi når positivt kassaflöde. Att ha ägare som även på en mer utmanande finansmarknad har möjlighet att följa med bolaget är strategiskt viktigt för framtiden. Dessutom tar de nya ägarna med sig gedigen erfarenhet av tillväxtbolag och framgångsrikt entreprenörskap, exempelvis via Anders Fransson och Joakim Bengtsson, grundare av Lime Technologies", uppger vd Carl-Johan Gustafson i en kommentar.

I samband med emissionen säljer också Almi Invest och Almi Invest Syd sina aktier till tecknarna. Tibia Konsult Aktiebolag, som tecknar mest aktier, flaggar också nu för ett ägande om 9,7 procent.

Aktörer som tecknar:
Tibia Konsult Aktiebolag (595 475 aktier)
AGOSEC AB (295 150 aktier)
Arctic Seals AB (218 750 aktier),
Anders Fransson (193 750 aktier)
Joakim Bengtson (156 250 aktier)
Pyracantha AB (140 625 aktier)
Klara Stock Market Adviser AB (30 110 aktier)

Läs mer om Nattaro Labs AB