Hem

Publicerat: 2023-05-25 10:00:04

Syncro Group: Målet om lönsamhet under 2023 kvarstår - Analyst Group

Syncro Group (alt. ”Koncernen”) presenterade nyligen sin Q1-rapport vilken visade hög tillväxt under årets inledande månader, såväl som ett förbättrat resultat, om än fortfarande negativt. Koncernen följer därmed sin lagda plan för 2023 där målet är att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag i år. Utifrån gjorda estimat samt tillämpade värderingsantaganden i denna analysuppdatering upprepar vi därmed vårt härledda bolagsvärde om 450 MSEK (450) i ett Base scenario vid utgången av 2023. Till följd av ett ökat antal utestående aktier sedan vår senaste analysuppdatering i februari, justeras dock värdet per aktie till 1,3 kr i ett Base scenario. Detta är dock enbart en teknisk justering och innebär inte en förändring av det tidigare värderingsintervallet.

Länk till analysen

Läs mer om Syncro Group AB