Publicerat: 2023-06-20 08:23:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Abera Bioscience AB: Abera Bioscience omorganiserar - bildar två nya dotterbolag

Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience ska genomföra en omorganisation vilken kommer att resultera i skapandet av två separata dotterbolag för pneumokockvaccinet och cancervaccinutvecklingen. Det framgår av ett pressmeddelande.

Syftet med omorganiseringen är att underlätta finansiering och samarbeten för de olika vaccinprojekten.

Enligt Abera har besluten tagits efter möten med bolag och potentiella investerare under våren.

"Genom att vi bildar två privata dotterbolag når vi en betydligt större krets av intressenter och kan fördjupa diskussioner med finansiärer som fokuserar på privata bolag. Investerare kan välja om de vill investera via börsen i hela bolaget på det sätt som sker idag, eller koncentrera sin investering till pneumokockvaccinet som idag är den produkt som kommit längst eller vårt cancervaccin som ligger tidigare i utvecklingen", kommenterar Anders Ericson, styrelseordförande i Abera.

De två nya dotterbolagen kommer att heta Pneubera (innehåller framförallt rättigheter till pneumokockvaccinkandidaten Ab-01.12) samt Obera Therapeutics som sitter på rättigheter för bolagets terapeutiska vaccin inom onkologi.

Läs mer om Abera Bioscience AB