Hem

Publicerat: 2023-08-11 15:26:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Windon Energy Group AB: Windon senarelägger rapporten för Q2

Windon har beslutat att senarelägga publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet. Rapporten var planerad att publiceras den 18 augusti men senareläggs nu till den 29 augusti.

"Senareläggningen sker på grund av begränsad tillgång till tidsmässiga och personella resurser för att färdigställa delårsrapporten i tid och få den översiktligt granskad av bolagets revisor", heter det i ett meddelande från bolaget.

Det är inte helt ovanligt att bolag väljer att senarelägga sina kvartalsrapport i framförallt andra kvartalet.

Läs mer om Windon Energy Group AB