Hem

Publicerat: 2023-08-25 14:24:52

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om My Beat AB: My Beat ingår avtal om garantiåtagande för TO 2 med styrelseordförande Olav Kalve

Mobiloperatören My Beat har ingått avtal om garantiåtagande med styrelseordföranden Olav Kalve gällande optionsinlösen för teckningsoptioner av serie TO 2. Åtagandet uppgår till 1,1 miljoner kronor, framgår det av ett pressmeddelande.

Inlösenperioden för teckningsoptionerna av serie TO 2 löper mellan den 21 november och 5 december. Teckningskursen är som lägst 0,066 kronor och som högst 0,49 kronor.

För det fall garantiåtagandet aktiveras kommer teckning av aktier ske genom en riktad nyemission som genomförs efter att nyttjandeperioden för TO 2 har avslutats. En sådan emission kommer behöva beslutas av en extra bolagsstämma.

Läs mer om My Beat AB