Hem

Publicerat: 2023-08-28 12:01:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om My Beat AB: My Beat minskar styrelsen i storlek med en ledamot

Aktieägarna i mobiloperatören My Beat kallas till årsstämma torsdagen den 23 september i Kopparberg.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022/2023.

Styrelsen föreslås minska i storlek med en ledamot då Tore Kristoffersen avböjer omval.

Omval föreslås av styrelseordförande Olav Kalve samt av styrelseledamöterna Fredrik Horn Berlin, Alvin Argus och Robert Jonsrud.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner, inom ramarna för bolagsordningens antal aktier.

Läs mer om My Beat AB