Publicerat: 2023-08-29 08:49:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Windon Energy Group AB: Windon gör vinst på nästan 3 miljoner - "kommer infria tillväxtmål med god marginal" - vd

Windon Energy, som noterades genom en transaktion med Hodl Spac Europe, redovisar en nettovinst på nästan tre miljoner kronor under det andra kvartalet (avser perioden 17 maj-30 juni). Jämförelsesiffror saknas eftersom det inte finns någon tidigare upprättad koncernredovisning.

Omsättningen uppgick till 15,2 miljoner kronor.

Ebita-resultatet blev 3,6 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 23,7 procent.

Justerat ebita-resultat blev 6,0 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 3,3 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 21,7 procent.

Resultatet före skatt var 3,3 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 2,8 miljoner kronor.

För några dagar sedan erhöll bolaget en större batteriorder på 6,7 miljoner kronor, vilket motsvarar 12 procent av proforma försäljningen under första halvåret.

"Givet ett starkt första halvår och med batteriordern så kan vi konstatera att det mål om 50 procent tillväxt som styrelsen tidigare kommunicerat kommer att infrias med god marginal", kommenterar vd Henrik Karstensen.


Windon, Mkr Q2-2023
Nettoomsättning 15,2
EBITA 3,6
EBITA-marginal 23,7%
EBITA, justerat 6,0
EBITA-marginal, justerat 39,5%
Rörelseresultat 3,3
Rörelsemarginal 21,7%
Resultat före skatt 3,3
Nettoresultat 2,8

Läs mer om Windon Energy Group AB