Hem

Publicerat: 2023-08-31 08:35:25

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om SHT Smart High-Tech AB: SHT ökar omsättning och förlusten - diskussioner med möjliga partners pågår

Teknikbolaget SHT Smart High-Tech ökade såväl omsättning som förlusten i det andra kvartalet. Företaget för partnerdiskussioner.

Omsättningen steg 39,3 procent till 0,39 miljoner kronor (0,28).

Rörelseresultatet blev -10,6 miljoner kronor (-6,9).

Resultatet efter skatt blev -10,1 miljoner kronor (-6,8). Resultat per aktie hamnade på -0,65 kronor (-0,51).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8,8 miljoner kronor (-4,7).

Göteborgsföretaget för samtal med olika möjliga partners för att kunna alliera sig med ett större bolag vilket det techföretag som önskar köpa produkter av SHT önskar.

"För att säkerställa de kvantiteter som techföretaget kan komma att efterfråga har de uttryckt en vilja att Smart High Tech allierar sig med någon av deras befintliga underleverantörer för att på så sätt kunna öka produktionen väsentligt mycket mer än vi i dagsläget kan. För att tillmötesgå techföretagets önskemål har vi under en tid fört diskussioner med ett flertal multinationella företag om samarbete, varav några är befintliga leverantörer till techföretaget. Ett par av dessa multinationella företag har visat intresse av att ekonomiskt engagera sig i att bygga upp produktionskapacitet, men även för ett ekonomiskt engagemang direkt i Smart High Tech", uppger vd Lars Almhem.

Han fortsätter.

"Från ett av dessa har vi även fått besök av i vår anläggning i Göteborg, där de fick se delar av produktionsprocessen och diskutera potentiella samverkansformer, både avseende tillverkning såväl som försäljning via deras upparbetade kundrelationer."

SHT har även skickat dit såväl sin CTO som CCO för fortsatta diskussioner.

"Diskussionerna, som handlar om serieleveranser i större volymer och produktvarianter för olika applikationer, har vi haft en kontinuerlig kontakt om under juli och augusti."


SHT, Mkr Q2-2023 Q2-2022 Förändring
Nettoomsättning 0,39 0,28 39,3%
Rörelseresultat -10,6 -6,9
Nettoresultat -10,1 -6,8
Resultat per aktie, kronor -0,65 -0,51
Kassaflöde från löpande verksamhet -8,8 -4,7

Läs mer om SHT Smart High-Tech AB