Publicerat: 2023-09-04 14:41:22

Windon Energy Group: Redan överträffat 2022 års omsättning - Analyst Group

Under det första halvåret 2023 har Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”Bolaget”) levererat en omsättning om 53,7 MSEK, vilket således överstiger helårsomsättningen år 2022 om 44,7 MSEK.

Givet att Windon har adderat batterilagringssystem, vilket Bolaget redan erhållit en större order om 6,7 MSEK på, samt en enklare standardpanel till sortimentet, anser Analyst Group att Windon kan fortsätta leverera en stark omsättningsutveckling under resterande del av år 2023, samt med en god lönsamhet, motsvarande en EBITDA-marginal om 15 % år 2023.

Baserat på en estimerad omsättning om 86,4 MSEK år 2023 och en målmultipel om EV/S 1,8x, härleds ett potentiellt värde per aktie om 13,1 kr i ett Base scenario.


Länk till analysen

Läs mer om Windon Energy Group AB