Publicerat: 2023-09-06 08:09:18

My Beat: Nischad uppstickare vinner mark - Mangold

Mangold inleder bevakning av mobiloperatören My Beat med rekommendationen Köp. Riktkursen sätts till 0,70 kronor per aktie på 12 månaders sikt, motsvarande en uppsida om cirka 100 procent. My Beat är inriktat mot en senior målgrupp vilken bolaget menar präglas av lägre kundbortfall, högre betalningsvilja samt lägre konkurrens.

Mangold ser positivt på bolagets tillväxtmöjligheter samt utrymme till lönsamhetsförbättringar genom förvärv. I början av 2023 förvärvades Karma Mobil vilket medfört en försäljningsökning om 50 procent. My Beats system har ersatts av Karma Mobils vilket inneburit en kostnadsbesparing om 30 procent gällande systemdrift. My Beat har hög kundnöjdhet jämfört med konkurrenter och en nischad målgrupp vilket vi ser kommer gynna bolaget framgent. Dessutom ska kopparnätet för fast telefoni stängas ner helt 2026 vilket väntas resultera i att de 1,1 miljoner abonnenterna som till stor del bedöms vara seniorer behöver ett nytt abonnemang. I detta finns stora möjligheter för My Beat att ta marknadsandelar.

Mangold har värderat My Beat med en DCF-modell och gjort en scenarioanalys med olika tillämpade försäljningsnivåer och avkastningskrav. Värderingsspannet uppgår till 0,41 och 1,08 kronor per aktie. Mangold ser även My Beat som ett uppköpscase givet tidigare uppköp i sektorn där uppstickare tagit marknadsandelar.


Länk till analysen

Läs mer om My Beat AB