Publicerat: 2023-09-15 08:44:07

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus föreslår två riktade nyemissioner om totalt 5,2 miljoner kronor med kraftig premie

Jordbruksteknikbolaget Vultus styrelse och storägare föreslår två riktade nyemissioner om totalt 3,25 miljoner aktier till en teckningskurs om 1,60 kronor per aktie som förslag till beslut vid extra bolagsstämma.

Teckningskursen motsvarar en premie om 214 procent mot senaste avslutet i aktien den 13 september om 0,51 kronor. Genom de riktade emissionerna kan bolaget tillföras cirka 5,2 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Den första emissionen, som föreslås av styrelsen, riktas till en ny strategisk och långsiktig investerare, Tigrim Capital, samt till befintliga större ägare. Den andra riktade emissionen är föreslagen av bolagets större ägare tillika externa styrelseledamöter Ophir Mubarak samt Atle Sjølyst-kverneland och riktas till styrelse och ledning i Vultus. De riktade emissionerna är villkorade av varandra.

Den första riktade emissionen uppgår till cirka 4,9 miljoner kronor och den andra till 0,3 miljoner.

Motivet för de riktade emissionerna är att få in en ny kapitalstark, långsiktig strategisk ägare samt stärka och bredda kapitalbasen långsiktigt även genom befintliga större ägare för att vidare finansiera Vultus satsningar på kommersialisering av Vultus analysplattform. Vidare har Tigrim i dialog med större ägare uttryckt en önskan om att styrelse och ledning ska teckna i en riktad nyemission och att deras investering villkoras av att en sådan emission görs.

"Vi investerar i Vultus för att bolaget har en unik tjänst inom jordbruksteknologi och hållbarhetsområdet. Med sin innovativa användning av satellitdata och maskininlärning i en digital analysplattform har Vultus potentialen att revolutionera hur vi övervakar och förbättrar grödor och markanvändning. Dessutom är bolagets fokus på att minska jordbruksrelaterade utsläpp och främja miljövänliga metoder en viktig del av vår globala strävan efter en mer hållbar framtid. Vultus är inte bara en investering i en lönsam affär, det är en investering i en bättre värld. Vi ser fram emot att vara en del av Vultus resa!", kommenterar Gustav Sjöberg, Investment Manager på Tigrim Capital.

I och med emissionerna väntas Tigrim Capitals ägande gå från 0 till cirka 19,3 procent och Paginera Invest från 10,1 till cirka 8,9 procent.

Vultus planerar att hålla en extra stämma för att klubba emissionerna den 4 oktober.

Sedermera Corporate Finance är projektledare i samband med emissionerna.

Läs mer om Vultus AB