Publicerat: 2023-09-15 09:46:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om My Beat AB: My Beat ökar omsättning men minskar rörelseresultat

Mobiloperatören My Beat redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg till 2,9 miljoner kronor (1,8).

Rörelseresultatet blev -3,2 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet efter skatt blev -4,5 miljoner kronor (-2,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -4,9 miljoner kronor (-8,5).

Likvida medel uppgick till 0,9 miljoner kronor (0,0).

"Under Q1-perioden har My Beat fortsatt arbetet med att stärka en stabil drift och fortsatt tillväxt. Arbetet har innefattat översyn av erbjudande, prissättning samt säkra likviditeten", kommenterar vd Kristoffer Engardt.

Bolagets bedömning är att man kommer nå lönsamhet av den månatliga driften (exklusive marknadsföring) i oktober 2023 och en betydande likviditetsförbättring framöver.


My Beat, Mkr Q1-2023/2024 Q1-2022/2023 Förändring
Nettoomsättning 2,9 1,8 61,1%
Rörelseresultat -3,2 -2,5
Nettoresultat -4,5 -2,5
Kassaflöde från löpande verksamhet -4,9 -8,5
Likvida medel 0,9 0,0

Läs mer om My Beat AB