Publicerat: 2023-09-29 08:01:48

Analyst Group kommenterar Windons expansion till Norge

Windon Energy Group AB (”Windon” eller ”bolaget”) meddelade den 28 september år 2023 att bolaget expanderar till Norge genom ett joint venture. Avtalet som har upprättats tillsammans med norska partners innebär att parterna gemensamt kommer att etablera ett svenskt bolag som kommer ha ett helägt norskt dotterbolag. Initialt kommer Windon äga 51 % av det nybildade svenska bolaget men har sedan en option på att förvärva resterande 49 % efter en period av tre eller fyra år.

Länk till analysen

Läs mer om Windon Energy Group AB