Hem

Publicerat: 2023-11-09 08:37:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Syncro Group AB: Nedskrivning tynger Syncro Groups resultat, uppnådde nästan nollresultat i september

Plattformsbolaget Syncro Group redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Förlusten steg, tyngd av nedskrivningar kopplat till Happyr.

Omsättningen steg 6,1 procent till 48,7 miljoner kronor (45,9).

Ebitda-resultatet blev -5,5 miljoner kronor (-8,2).

Rörelseresultatet blev -41,9 miljoner kronor (-14,1).

Resultatet före skatt var -42,9 miljoner kronor (-14,8).

Resultatet efter skatt blev -42,9 miljoner kronor (-14,8), och per aktie -0,05 kronor (-0,05). I resultatet ingår förvärvsrelaterade nedskrivningar på 30,2 miljoner kronor kopplat till förvärvet av Happyr.

"Vi gör en nedskrivning för Happyr som inte levt upp till initiala förväntningar vilket gör att vi går in i fjärde kvartalet med en lättare balansräkning", säger vd Ebbe Damm.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -8,8 miljoner kronor (-4,2).

Likvida medel uppgick till 9,3 miljoner kronor (11,4).

"Allt som allt visar rapporten för tredje kvartalet att vi är på rätt väg; vi växer omsättningen, sänker våra kostnader och minskar förlusten. Under september månad uppnådde vi nästan nollresultat, vilket visar att lönsamheten ligger inom räckhåll", säger Damm.


Syncro Group, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 48,7 45,9 6,1%
EBITDA -5,5 -8,2
Rörelseresultat -41,9 -14,1
Resultat före skatt -42,9 -14,8
Nettoresultat -42,9 -14,8
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,05
Kassaflöde från löpande verksamhet -8,8 -4,2
Likvida medel 9,3 11,4 -18,4%

Läs mer om Syncro Group AB