Hem

Publicerat: 2023-11-16 08:59:15

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Windon Energy Group AB: Windon Energy redovisar vinst på 2 miljoner kronor i Q3

Windon Energy, som noterades genom en transaktion med Hodl Spac Europe, redovisar en nettovinst på nästan 2 miljoner kronor under det tredje kvartalet. Jämförelsesiffror saknas eftersom det inte finns någon tidigare upprättad koncernredovisning.

Omsättningen uppgick till 20,7 miljoner kronor.

Ebita-resultatet blev 3,5 miljoner kronor, med en ebita-marginal på 16,9 procent.

Justerat ebita-resultat blev 3,5 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 2,7 miljoner kronor, med en rörelsemarginal på 13,0 procent.

Resultatet före skatt var 2,7 miljoner kronor.

Resultatet efter skatt blev 2 miljoner kronor.

Resultat per aktie hamnade på 0,16 kronor.


Windon, Mkr Q3-2023
Nettoomsättning 20,7
EBITA 3,5
EBITA-marginal 16,9%
Justerat EBITA 3,5
Justerad EBITA-marginal 16,9%
Rörelseresultat 2,7
Rörelsemarginal 13,0%
Resultat före skatt 2,7
Nettoresultat 2
Resultat per aktie, kronor 0,16

Läs mer om Windon Energy Group AB