Publicerat: 2023-12-29 16:22:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om My Beat AB: My Beat kallar till stämma för beslut om del två av emission

Mobiloperatören My Beat har beslutat att kalla till extra bolagsstämma som kommer att hållas den 2 februari. Stämman ska besluta om del två av den tidigare kommunicerade riktade nyemissionen, om cirka 1,3 miljoner kronor, före emissionskostnader. Teckningskursen är 0,07 kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Tecknarna i den andra delen av den riktade nyemissionen utgörs av befintliga storägare, styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt nya aktieägare.

Likviden från den riktade nyemissionen avses att användas till att finansiera den fortsatta verksamheten till och med juli/augusti 2024.

Under perioden kommer My Beat fortsätta att fokusera på tillväxt i kundbasen.

Den första delen uppgick till cirka 0,9 miljoner kronor.

Läs mer om My Beat AB