Publicerat: 2024-04-10 08:59:29

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Vultus AB: Vultus föreslår en riktad emission om 1 miljon kronor

Jordbruksteknikbolaget Vultus styrelse har beslutat att föreslå en riktad nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare om 1 miljon kronor. Beslutet om emissionen fattas på ordinarie årsstämma den 30 april.

Emissionen riktar sig till huvudägare, styrelse och ledning och motivet är att vidare finansiera Vultus satsningar på kommersialisering av sin analysplattform.

Teckningskurs i den riktade emissionen föreslås vara 1 krona per aktie, vilket motsvarar en premie om 54 procent mot avslutet i aktien den 8 april om 0,648 kronor.

Utspädningen från emissionen blir 7,36 procent av antalet röster och aktier.

I samband med emissionsförslaget har bolaget ingått avtal med Tigrim Capital om en lånefacilitet om 1 miljon kronor som upptas för att få flexibilitet i likviditetshanteringen och stärka likviditetsreserven. Villkoren för lånefaciliteten har av styrelsen bedömts som marknadsmässiga. Lånet löper under 18 månader amorteringsfritt, Stibor 3M + 4 procent.

Läs mer om Vultus AB