Publicerat: 2024-04-29 14:43:15

Analyst Group kommenterar och intervjuar Zoomability i samband med ingånget finansiering- och licensavtal

Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”bolaget”) meddelade den 29 april att Bolaget har signerat ett investeringsavtal med Unidaco Ltd, där Unidaco förbinder sig att investera åtta (8) MSEK i aktier i Zoomability, genom en riktad nyemission. Teckningskursen är fastställd till 0,8 kr per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 16,5 % i jämförelse med stängningskursen den 26 april år 2024. Samtidigt har Zoomability och Unidaco signerat ett licensavtal avseende produktion och försäljning av Zoom Uphill i MENA regionen, innefattande Malaysia, Indien, samt Indonesien. Avtalet innefattar även avsikten att utnyttja Unidacos batteriteknologi för Zoom Uphill och kommande produkter från Zoomability.

Länk till analysen

Läs mer om Zoomability Int AB