Publicerat: 2024-05-15 08:36:10

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Zoomability Int AB: Zoomability minskar omsättning och rörelseresultat

Elfordonsbolaget Zoomability redovisar minskande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen sjönk 81,3 procent till 0,3 miljoner kronor (1,6).

"Det låter kanske lite märkligt, men orsaken till den låga försäljningen är att vi helt enkelt inte kunnat producera alla de orders vi fått beroende på komponentbrist. Något som i sin tur var förorsakad av det dåliga utfall vi hade på företrädesemissionen i november 2023", säger vd Pehr-Johan Fager.

"Sen är ofta Q1 är vårt sämsta kvartal varje år. Tyvärr kommer det att spilla över på Q2 också då vi först i början av juni kommer kunna återuppta en del av leveranserna", fortsätter Fager.

Rörelseresultatet blev -2,2 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet före och efter skatt var -2,3 miljoner kronor (-2).

Resultat per aktie uppgick till -0,19 kronor (-0,38).


Zoomability, Mkr Q1-2024 Q1-2023 Förändring
Nettoomsättning 0,3 1,6 -81,3%
Rörelseresultat -2,2 -1,9
Resultat före skatt -2,3 -2
Nettoresultat -2,3 -2
Resultat per aktie, kronor -0,19 -0,38

Läs mer om Zoomability Int AB