Publicerat: 2024-05-17 09:14:01

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Syncro Group AB: Syncro Group fastställer teckningskurs för nyttjande av TO6 till 0,01 kronor per aktie

Plattformsbolaget Syncro Group har fastställt teckningskursen för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 till 0,01 kronor per aktie, enligt ett pressmeddelande.

Nyttjandeperioden för löper mellan 20-31 maj.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny B-aktie. Om samtliga TO6 nyttjas tillförs bolaget cirka 8,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Utspädningen vid fullt utnyttjande av TO6 uppgår till cirka 39,35 procent antalet aktier i bolaget.

Läs mer om Syncro Group AB