Publicerat: 2024-05-23 15:14:42

Zoomability: Utmaningar i närtid, men fortsatt stark tillväxtpotential - Analyst Group

Under de senaste åren har Zoomability investerat i verksamheten för att kunna exekvera på Bolagets tillväxtplaner, allt från ett förbättrad strukturkapital, lageruppbyggnad, breddat distributionsnätverk och ökad satsning på marknadsföring. Viktiga certifieringar har därtill erhållits, såsom EN12184, vilket öppnar upp fler marknader och medför en ökad försäljningspotential. Zoomability har dock inlett året med en låg redovisad omsättning, förklarat av utmaningar inom produktionen och ansträngd kassa. Dock har Zoomability byggt upp goda förutsättningar för att accelerera tillväxten under H2-24. För år 2024 estimeras nettoomsättningen uppgå till 7,8 MSEK, motsvarande en tillväxt om ca 17 %, vilket förutsätter att Bolaget säkrar nytt kapital. Med tillämpad målmultipel samt en diskonteringsränta om 16 %, motiveras ett potentiellt nuvärde per aktie om 1,5 kr (3,16) i ett Base scenario.

Länk till analysen

Läs mer om Zoomability Int AB