Hem

Publicerat: 2021-10-14 08:15:41

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Lovisagruvan AB: GRUVRESULTAT 2,5 MLN KR 3 KV (2,5)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Lovisagruvan hade intäkter från malmleveranser uppgående till 9,5 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (11,9). Minskningen beror på att endast en båtlast skeppades under perioden, jämfört med två motsvarande kvartal i fjol, skriver Lovisagruvan i sin delårsrapport.

Gruvresultatet, beräknat som rörelseresultatet av gruvproduktionen före avskrivningar, blev 2,5 miljoner kronor (2,5). Resultatet efter finansnetto blev 0,5 miljoner kronor (0,5).

Under kvartalet gick alltså en båtlast, till Boleslaw i Polen med sammanlagt 4.554 ton. Det kan jämföras med två båtlaster med totalt 9.153 ton under tredje kvartalet 2020.

Produktionen blev 7.607 ton uppfordrad malm (8.976). Indirekta effekter av covid-19 har lett till ovanligt hög frånvaro som hämmat produktionen, skriver Lovisagruvan.

Produktionsplanen för 2021 siktade mot 42.000 ton uppfordrat ur gruvan, jämfört med 40.034 för 2020. Utfallet hittills gör att planen nu är 38.000, skriver Lovisagruvan under stycket Utsikter för 2021.

"Den lägre produktionsnivån och den relativt höga andelen C-malm med lägre blyhalt har hittills haft en väsentlig negativ resultateffekt", står det.

Bolaget pekar på att metallpriserna har utvecklats väl hittills men att osäkerheten har vuxit avseende utvecklingen för resten av 2021.

"Hälften av zinkproduktionen är dock säkrad på den nuvarande höga prisnivån in i 2022 till och med första kvartalet", skriver bolaget.

Ytterligare två båtleveranser är inplanerade för fjärde kvartalet, med totalt cirka 9.000 ton.          
        

Läs mer om Lovisagruvan AB