Hem

Publicerat: 2021-10-15 08:47:24

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om NFO Drives AB: ÖKADE KOMPONENTKOSTNADER TYNGDE RESULTATET 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) NFO Drives, som utvecklar frekvensomformare som används för styrning av elmotorer, redovisar en nettoomsättning på 8,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (6,5), en ökning med cirka 26 procent.

Det ökade intresset för bolagets teknik förklarar till stor del omsättningsökningen, men den är också kopplad till de avklingande effekterna av pandemin och möjligheterna att öka marknadsbearbetning, skriver NFO Drives i delårsrapporten.

Till följd av ökade komponentkostnader och de satsningar som bolaget genomför för att öka takten i utvecklingsarbetet samt i försäljningsorganisationen, försämrades dock rörelseresultatet till 0,2 miljoner kronor (0,4). Rörelsemarginalen minskade till 2,8 procent (5,6).

NFO Drives räknar med en stark avslutning på året till följd av rekordhög orderstock, det stora antalet offerter som lämnats och den ökade marknadsbearbetningen under hösten.

"Vi fortsätter att hysa goda förhoppningar att i närtid kunna sluta avtal med en större OEM-kund, vilket skulle öka stabiliteten i bolagets försäljning. Bristen på halvledare fortsätter att vara ett problem med ökade kostnader som följd", skriver bolaget.

Efter två genomförda prishöjningar under året planeras nu en tredje, som storleksmässigt kommer att vara större än de tidigare. Företagsledningen bedömer att det finns acceptans bland bolagets kunder för denna höjning.



          
        

Läs mer om NFO Drives AB