Publicerat: 2024-06-03 16:31:09

Analyst Group kommenterar Zoomabilitys senaste kapitaltillskott

Zoomability Int AB (”Zoomability” eller ”bolaget”) meddelade den 2 juni att bolagets konvertibla lån om 1,5 MSEK, vilket avtalades med Actice Nordic AB den 5 mars 2024, har konverterats till aktier samt att en option om 1,5 MSEK har lösts in av Actice Nordic AB mot aktier i Zoomability genom en riktad emission. Därutöver meddelade Zoomability den 2 juni att Unidaco har tecknat aktier i Zoomability för 8 MSEK genom en riktad emission. Därmed har Zoomability totalt emitterat aktier till ett värde av 11 MSEK till Actice Nordic och Unidaco och säkrar därmed nödvändigt kapital för att skala upp produktionen och accelerera verksamhetstakten.

Länk till analysen

Läs mer om Zoomability Int AB