Publicerat: 2024-06-18 14:04:05

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer


Finwire om Syncro Group AB: Analyst Group justerar motiverat värde för Syncro Group

Analyst Group justerar det motiverade värdet för plattformsbolaget Syncro Group till 0,07 kronor (0,26), vilket främst beror på ett ökat antal aktier från teckningsoptioner av serie TO 6 och den riktade emissionen som skedde i juni, men också något lägre estimerad omsättningstillväxt och värderingsmultipel.

"Utifrån de redovisade siffrorna för Q1-24 har justeringar genomförts avseende våra prognoser för Syncro Group, vilket medfört en något lägre estimerad omsättningstillväxt framgent samt en något lägre värderingsmultipel med hänsyn till detta", skriver Analyst Group i en uppdragsanalys.

Läs mer om Syncro Group AB