Publicerat: 2024-06-18 14:15:59

Syncro Group: Har lagt grunden för tillväxt - Analyst Group

Under Q1-24 har Syncro Group (”Koncernen”) fortsatt att exekvera på tillväxtstrategin som lanserades under Q4-23 genom ett ökat antal ingångna partneravtal på global basis. Under kommande kvartal förväntar Analyst Group att Syncro Group kan kapitalisera på dessa avtal och således vända den negativa omsättningstrenden. Givet detta i kombination med minskade kostnader ser vi att det finns utrymme för en uppvärdering av Syncro Group. Utifrån vår senast aktuella helårsprognoser för 2024-2025 och en applicerad P/S-multipel om 0,8x, härleder vi ett värde per aktie om 0,07 kr (0,26) i ett Base scenario, vilket primärt är hänförlig till ett ökat antal aktier från teckningsoptioner av serie TO 6 och den riktade emissionen i juni år 2024, men också något lägre estimerad omsättningstillväxt och värderingsmultipel.

Länk till analysen

Läs mer om Syncro Group AB