Hem

Publicerat: 2021-10-22 07:49:56

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Medfield Diagnostics AB: OMSÄTTNING ÖKADE OCH FÖRLUST MINSKADE 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Medfield, som utvecklar diagnosinstrument, redovisar en omsättning på 1,9 miljoner kronor (1,4) för det tredje kvartalet 2021.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1,6 miljoner kronor (-2,2). Resultat per aktie uppgick till -0:05 kronor (-0:08).

Kassaflödet från den löpande-, finansierings- och investeringsverksamheten uppgick till -7,4 miljoner kronor (-3,6). Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 13,9 miljoner kronor (4,5).

"Arbetet med att färdigställa den tekniska dokumentationen för MD100 Strokefinder har fortsatt med högsta prioritet och samarbetet med Intertek Medical Notified Body avseende granskning av dokumentationen fungerar väl", skriver vd Stefan Blomsterberg i rapporten.

Utmaningarna i strokestudierna har fortsatt under perioden.

"Pandemins påverkan har verkligen varit svår att förutse och studieledarna har haft en utmaning i att rekrytera patienter. Resursbrister och lock down i Australien är exempel på situationer som har hanterats … Studieledarna är samtidigt väl informerade om behovet av verifieringsdata och vi arbetar bra tillsammans för att rekrytera de sista strokepatienterna i verifieringsplanen", skriver vd.          
        

Läs mer om Medfield Diagnostics AB