Hem

Publicerat: 2021-11-02 20:38:27

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om JS Security Technologies Group AB: AVSER KÖPA STONEBEACH FÖR MINST 4 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) JS Security, som tillhandahåller blockkedjebaserad cybersäkerhet, har träffat en icke-bindande avsiktsförklaring med aktieägarna i Stonebeach om att förvärva Stonebeach.

Ambitionen med det tilltänkta förvärvet är att stärka koncernen med ytterligare spetskompetens och befintliga kunder inom bank- och finanssektorn samt fordonsindustrin

Det framgår av ett pressmeddelande.

Stonebeach är verksamma inom informationssäkerhet samt dokumenthantering och beräknas omsätta cirka 6 miljoner kronor med ett ebitda-resultat om drygt 1,4 miljoner kronor under helåret 2021 enligt säljarna, skriver bolaget.

JS Security kommer i och med detta eventuella förvärv att få ett starkare produktutbud samt upparbetade kanaler mot slutkund, heter det.

Initial köpeskilling är av parterna indikerad till 4 miljoner kronor och erläggs med i aktier i JS Security. Pris per aktie är 7:18 kr. Teckningskursen baseras på ett volymvägt snittpris om de 30 senaste handelsdagarnas aktiekurs med en premie om 12 procent.

Tilläggsköpeskilling ska eventuellt utgå till säljaren beroende på prestation under 2022 samt 2023 och betalas genom nyemitterade aktier. Säljarna kommer att arbeta kvar i Stonebeach och kommer vid affär att ingå lock-up-avtal på delar av köpeskillingen.

"Med detta förvärv snabbar vi på bolagets expansion och tillväxt. Vi arbetar målmedvetet med framtagandet av ett självförsörjande datalagringsnätverk, där samtliga användare äger sin egen data till högsta möjliga säkerhet och integritet. Vi ser Stonebeach som ett naturligt steg i detta tack vare bolagens fina synergier. Vi kommer även fortsätta att sondera marknaden efter ytterligare förvärv att komplettera vår verksamhet med i enlighet med vår uttalade strategi", skriver JS Securitys tillförordnade vd Pontus Wilgodt.          
        

Läs mer om JS Security Technologies Group AB