Hem

Publicerat: 2021-11-08 09:07:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Shortcut Media AB: SÄLJER AKTIER I UNLIMITED FÖR 1,6 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Shortcut Media Group (SMG) har ingått avtal om att avyttra aktier i Unlimited Stories Holding för 1,6 miljoner kronor, plus en tilläggsköpeskilling om upp till 0,24 miljoner kronor.

Affären innebär en positiv resultateffekt för SMG under fjärde kvartalet och betalning erläggs kontant.

Det framgår av ett pressmeddelande.

SMG var 2016 en av flera investerare i Unlimited Stories, ett nordiskt bolag inom utveckling av spelfilmer och dramaserier. Sedan dess har Unlimited Stories och SMG samarbetat på flera projekt. SMG:s ursprungliga investering uppgick till 1,35 miljoner kronor. Då ägarandelen varit relativt modest har inga siffror från Unlimited Stories konsoliderats in i SMG:s resultaträkning, heter det.

I samband med att en industriell köpare lagt bud på en betydande del av ägandet i Unlimited Stories kommer SMG och samtliga andra icke-operativa ägare att avyttra sina aktier. Unlimited Stories och SMG kommer likt tidigare att samarbeta i projekt när det är ömsesidigt gynnsamt.

Utöver aktierna i Unlimited Stories äger SMG onoterade aktier i intressebolag (ej dotterbolag) till ett bokfört värde om 0,5 miljoner kronor.          
        

Läs mer om Shortcut Media AB