Hem

Publicerat: 2021-11-10 08:53:55

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Abera Bioscience AB: RESULTAT FÖRE SKATT BLEV -1,9 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Vaccin- och bioteknikbolaget Abera Bioscience, som är noterat på handelsplattformen Spotlight Stock Market, redovisar ett resultat efter finansnetto på -1,9 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-0,5).

Abera Bioscience hade ingen nettoomsättning under kvartalet (0). Bolaget hade under kvartalet intäkter om 0,3 miljoner kronor (0,2), vilket huvudsakligen är bidrag från EU för pågående forskningsprojekt och från Vinnova för förberedelseprojekt inför ansökan till utlysning inom Horizon-programmet.

Likvida medel uppgick vid periodens slut till 13,8 miljoner kronor (1,0).          
        

Läs mer om Abera Bioscience AB