Hem

Publicerat: 2021-11-11 08:55:31

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Sustainion Group AB: MINSKAD FÖRLUST OCH HÖGRE OMS 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sustainion Group redovisar ett nettoresultat på -0,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (-700).

Nettoomsättningen kom in på 17,4 miljoner kronor (2,5). Ebitda-resultatet 0,7 miljoner kronor (-0,5).

"I koncernens tredje kvartal kan jag med glädje konstatera att vi har haft en stark tillväxt men en något svagare ebitda-marginal vilken beror på genomfört förvärv och en svag utveckling inom säkerhet. Dessutom har vi i flera av koncernens bolag haft fortsatta utmaningar med komponentbrist och långa leveranstider som en följd av pandemin", skriver bolaget i rapporten.          
        

Läs mer om Sustainion Group AB