Hem

Publicerat: 2021-11-17 08:44:57

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Odinwell AB: RESULTAT EFTER SKATT -0,6 MLN KR I 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sårvårdsbolaget Odinwell, en avknoppning från Redsense Medical, redovisar ett resultat efter skatt på -0,6 miljoner kronor (0) för det tredje kvartalet 2021.

Det framgår av delårsrapporten.

Bolaget saknade omsättningen under perioden i likhet med motsvarande period föregående år.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -0,9 miljoner kronor (0) med likvida medel om 27,6 miljoner kronor (0) vid rapportperiodens utgång.

"Vårt fokus kommande period är att färdigställa en teknisk prototyp i fjärde kvartalet 2021. Vi kommer att fortsätta vår marknadssondering med syfte att bygga nätverk med verksamheter för närbesläktad teknik med inriktning på svårläkta sår. Målsättningen är att ha en produkt redo för marknadsintroduktion hos kund under slutet av 2023", skriver Klas Arildsson i vd-ordet i rapporten.          
        

Läs mer om Odinwell AB