Hem

Publicerat: 2021-11-18 08:47:18

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Everysport Media Group AB: OMSÄTTNINGEN STEG TILL 43,3 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Everysport Medias nettoomsättning steg till 43,3 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2021 (20,0). I kvartalets utfall ingår förvärvad omsättning genom Trav og Galoppnyt med 6,3 miljoner och Every Padel med 14 miljoner.

Det framgår av delårsrapporten.

Bolagets ebitda-resultat steg i kvartalet till 6,6 miljoner kronor (2,1) och rörelseresultat efter avskrivningar (ebit) blev -3,1 miljoner (1,2).

"I vår omvärld ser vi lättnader i restriktioner som påverkar både utövande och publikintresse kring sport positivt", skriver vd Hannes Andersson.

Every Padels verksamhet har enligt vd:n "vuxit kraftigt" under kvartalet. Första juli tillträddes förvärven av två anläggningar, i Västerås samt Jönköping, om totalt 29 banor. I slutet av kvartalet stod ytterligare två anläggningar klara med sammanlagt 13 banor och bolaget har parallellt utökat en anläggning med åtta utebanor.

Every Padels totala omsättning under det tredje kvartalet uppgick till 14 miljoner kronor. Ebitda uppgick till 6,5 miljoner. Resultatet påverkades negativt av den säsongseffekt som finns under sommaren, samt uppstartskostnader hänförliga till öppningar av nya anläggningar.

"Säsongsvariationerna är stora inom Every Padel där huvuddelen av intäkter och resultat intjänas från september till maj på grund av att majoriteten av anläggningarna är inomhusanläggningar. Antalet bokade speltider var exempelvis 113 procent fler i oktober än i juli", skriver Hannes Andersson.          
        

Läs mer om Everysport Media Group AB