Hem

Publicerat: 2021-11-25 09:10:22

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Shortcut Media AB: RESULTATET FÖRE SKATT -8,8 MLN KR 3 KV

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Produktionsbolaget Shortcut Media ökade under årets tredje kvartal nettoomsättningen med 45 procent till 15,3 miljoner kronor (10,6).

Det operativa rörelseresultatet (ebita) uppgick till -4,5 miljoner kronor (0,1) och resultatet före skatt blev -8,8 miljoner kronor (-0,6). Resultatet per aktie uppgick till -0:82 kronor (-0:06).

Enligt vd Peter Söderlind har bolaget under kvartalet haft mycket direkta och indirekta kostnader av engångskaraktär som hänför sig till förvärv, integrationer och utvinnande av synergier. Dessa belastar kvartalets ebita-resultat och står enligt vd för en stor del av resultatförsämringen jämfört med föregående år.

"Synergierna vi realiserar nu kommer att minska flera kostnadsposter väsentligt från 2022 och ska bidra till lönsamhetsmålet i vår tidigare publicerade tillväxtplan. Exempel på synergier inkluderar lokalhyra, administration, redovisning och annan overhead", skriver Peter Söderlind.

Då bolaget nu i högre grad följer tillväxtplanen på omsättningsnivå räknar Shortcut Media med att verksamheten kommer att återgå till att generera positiva ebita-resultat framgent.

"Årets fjärde kvartal har börjat starkt och vi jobbar ständigt på förbättringar för att skapa oss bästa förutsättningar för ett stabilt 2022", skriver Shortcut-vd:n vidare.          
        

Läs mer om Shortcut Media AB