Hem

Publicerat: 2021-12-14 13:14:51

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om ESEN eSports AB: SÄLJER ESEN DENMARK TILL HAHA INVEST FÖR 1 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlight-noterade Esen E-sports avyttrar sin andel i Esen Denmark till Haha Invest för köpeskillingen 1 krona med motiveringen att uppbyggnadsfasen blir längre än förväntat, att lönsamhetsmålet inte kommer nås i närtid samt att dotterbolaget inte passar in i den framtida verksamheten.

Det framgår av ett pressmeddelande.

I juli 2021 meddelade Esen Esports att bolaget ingått ett samriskbolag och etablerat ett dotterbolag som bolaget ägde tillsammans med Haha Invest. Båda parterna förband sig att investera 300.000 kronor var i en uppbyggnadsfas och att dotterbolaget skulle vara lönsamt efter sex månader.

Av de ursprungliga avtalade 300.000 kronor för uppstarten har Esen Esports hittills investerat cirka 100.000. I samband med försäljningen av bolaget har parterna kommit överens om att Esen Esports bara investerar ytterligare cirka 50.000 kronor i Esen Danmark.

"Det innebär att Esen Esports gör en kostnadsbesparing på cirka 150.000 kronor i samband med avyttringen", skriver bolaget.

I förra veckan meddelade Esen E-sport att bolaget säljer sin svenska studioverksamhet för 0,7 miljoner kronor. Bakgrunden till den försäljningen var att bolaget som tidigare kommunicerat genomgår en strategiförändring. I detta inkluderas kostnadsreduceringar av icke lönsamma delar av verksamheten och delar som inte bedöms vara tillräckligt skalbara.          
        

Läs mer om ESEN eSports AB