Hem

Publicerat: 2021-12-15 22:51:14

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Nattaro Labs AB: STARTAR DOTTERBOLAG I USA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forsknings- och utvecklingsbolaget Nattaro Labs har beslutat att starta ett dotterbolag i USA som ett led i en satsning på marknaden i Nordamerika.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den dagliga verksamheten i dotterbolaget kommer att drivas av Andreas Olsson på plats i Georgia, USA. Andreas Olsson var tidigare delägare och vice vd på skadedjursbolaget Nomor och har lång erfarenhet från såväl skadedjursbranschen som från internationell hotellverksamhet.

Etableringen beräknas vara klar under första kvartalet 2022.

"Kapitalanskaffningen inför vår notering på Spotlight Stock Market syftade till att möjliggöra investeringar i

internationell försäljning. Beslutet att starta upp ett eget dotterbolag i USA är ett viktigt steg i en långsiktig satsning på marknaden i Nordamerika, vilken vi bedömer kommer att spela stor roll för bolagets framtida tillväxt", kommenterar Carl-Johan Gustafson, vd i Nattaro Labs.          
        

Läs mer om Nattaro Labs AB