Hem

Publicerat: 2022-01-13 06:57:47

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Taurus Energy AB: BESLUTAT OM NEDSKRIVNING AV DOTTERBOLAG (OMS)

(Omsändning: skickades första gången på onsdagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Taurus Energy har efter utredning av bolagets patentportfölj beslutat att skriva ned värdet av dotterbolaget Scandinavian Technology Group, som äger samtliga patent, från 37,1 miljoner kronor till 0 kronor. Även koncernens goodwill-post om knappt 11 miljoner kronor skrivs ned helt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelsen finner därmed skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet och har beslutat att genast upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning. Eventuell första kontrollstämma blir kommande årsstämma som planeras hållas före utgången av februari 2022, eller en separat extra bolagsstämma, heter det.

Utvärderingen av bolagets patentportfölj gjordes till följd av de genetiska avvikelser som upptäckts i bolagets jäststammar Xyloferm, vilket kommunicerades den 14 oktober.

Utfallet visar att de patent som skyddar de specifika jäststammarna, på grund av skiljaktigheter mellan beskrivning och produkt, med stor sannolikhet inte skulle hålla i en patenttvist och risken är mycket stor att patenten i både Europa och USA skulle anses vara ogiltiga.

Det innebär att samtliga patent i Xyloferm-familjen förlorar sitt skyddsvärde. Styrelsens bedömning är att kommersialisering av Xyloferm inte är möjlig då patentskydd saknas.

Enligt Taurus Energys preliminära likviditetsplan förväntas bolagets kassa efter kostnadsnedskärningar räcka in på 2023.

Taurus Energy forskar inom etanolproduktion där målet är att utlicensiera utvecklade metoder till energiproducenter. Bolaget har i dag ett tiotal patent.          
        

Läs mer om Taurus Energy AB