Hem

Publicerat: 2022-01-20 20:02:33

Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt Disclaimer


Direkt om Taurus Energy AB: NETTORESULTAT -1,7 MLN KR 1 KV (-1,5)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Taurus Energy, som är listat på Spotlight, redovisar ett resultat efter skatt på -1,7 miljoner kronor (-1,5) för det brutna räkenskapsårets första kvartal som avslutades den sista november 2021.

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Per aktie motsvarar resultatet -0:01 kronor (-0:01).

Likvida medel uppgick till 5,8 miljoner kronor (5,7) vid periodens slut.

Efter att avvikelser upptäckts i genomet hos bolagets produkt Xyloferm under hösten 2021, visade den genetiska undersökningen att avvikelserna funnits i den aktuella cellinjen sedan lång tid tillbaka och att produkten skiljer sig från vad som angivits i patentansökningarna för Xyloferm till den grad att patenten bedöms omöjliga att upprätthålla vid en tvist, kommenterar bolaget vd i delårsrapporten och påpekar att styrelsen följaktligen beslutat att skriva ned värdet av patentportföljen till noll.

"Bolaget befinner sig därmed i en kontrollbalanssituation. Styrelsen utvärderar nu ett

antal affärsförslag för fortsatt drift med annan inriktning att föreslå ägarna vid kommande årsstämma eller extra bolagsstämma", fortsätter han.          
        

Läs mer om Taurus Energy AB